Głoska „F”

11 maja 2020

Flaga flaga

Wyeksponowanie wyrazu podstawowego – „flaga” oraz obrazka przedstawiającego flagę.

Analiza i synteza słuchowa wyrazu „flaga”

  • podziel wyraz „flaga” na sylaby i głoski (z pomocą rodzica)
  • wypowiedz sylaby i je wyklaszcz
  • wypowiedz kolejne głoski wyrazu „flaga”
  • policz ile jest głosek w wyrazie „flaga”

Określenie położenia głoski odpowiadającej literze „f”

  • wymień wyraz z głoską „f” na początku (w nagłosie) np. fotel, fala, futro, w środku wyrazu – w śródgłosie np. mikrofon, rafa, kufer oraz na końcu – w wygłosie np. kilof, autograf,
  • czy głoska „f” to samogłoska czy spółgłoska? (spółgłoska). W jakim kolorze zaznaczamy spółgłoski? (na niebiesko)
  • które głoski w wyrazie „flaga” to samogłoski a które spółgłoski? Policz ile jest samogłosek a ile spółgłosek?

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content