„Zakupy mamy” – wprowadzenie litery „c”, „C”

20 kwietnia 2020

„Zakupy mamy” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.

 Obok domu Celiny i Melki stoi stragan. Jest on własnością pana Zygmunta. Mama dziewczynek często kupuje tam owoce i warzywa. Są świeże i dorodne. Dzisiaj mama wybrała się po zakupy z Celiną. Kupiła dwie cebule i trzy cytryny. Niedaleko straganu jest cukiernia, w której sprzedają przepyszne torty cytrynowe. Celina bardzo je lubi. Chętnie zjada też cukierki owocowe. Mama mówi, że Celina to wielki łasuch, dlatego zbyt często nie zachodzą do cukierni.

Rozmowa na temat opowiadania.

 – Co stoi obok domu Celiny i Melki?

– Czyją własnością jest stragan?

– Co mama kupuje u pana Zygmunta?

 – Jakie są warzywa pana Zygmunta?

 – z kim dzisiaj mama poszła po zakupy?

 – Co kupiła mama u pana Zygmunta?

 – Co sprzedają w cukierni? – Jakie słodycze lubi Celina?

 – Dlaczego mama nie zachodzi z Celina zbyt często do cukierni?

Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „c”.

Dzieci oglądają ilustrację i wymieniają nazwy zawierające głoskę c: cukierki, cebula, cytryna, cyrk, cena, cegły

Wyeksponowanie wyrazu podstawowego – „cebula” oraz obrazka przedstawiającego cebulę.

Analiza i synteza słuchowa wyrazu „cebula”.

– Wybrzmiewanie sylab i głosek.

 – Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem

. – Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu cebula.

 – Liczenie głosek w wyrazie cebula.

– Określenie rodzaju głoski c (spółgłoska).

Prezentacja litery „c” drukowanej małej i wielkiej – porównywanie jej z literą pisaną.

Inne artykuły z tej kategorii:

UWAGA!

UWAGA!

DRODZY RODZICE. SERDECZNIE ZAPRASZAM NA ZEBRANIE GRUPOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 3.09 (CZWARTEK) O GODZINIE 17:00 W SALI STARSZAKÓW. W ZEBRANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ PO JEDNYM RODZICU (OPIEKUNIE) DO JEDNEGO DZIECKA. PODCZAS SPOTKANIA OBOWIĄZUJE MASECZKA ZASŁANIAJĄCA USTA...

czytaj dalej
Skip to content