ZABAWY I ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE

23 czerwca 2020

Witam kochane Pszczółki , jesteście gotowi do zabawy? To zaczynamy!

Zabawa ożywiająca „Murarz i cegły

Rodzic rysuje linię na ziemi. Dzieci przemieszczają się z jednej strony linii na drugą. Wzdłuż linii przemieszcza się wybrane dziecko, czyli murarz i łapie przebiegające dzieci. Dziecko, które zostanie dotknięte przez murarza ustawia się na końcu linii tworząc mur.Zabawa kończy się, kiedy zostanie jedna osoba, która nie została złapana przez murarza. Ta osoba zostaje murarzem w następnej partii. Dodatkowo rodzic może określić w jaki sposób się przemieszczamy np. skacząc obunóż, skacząc na jednej nodze, przebiegamy itp.

Zabawa w części ciała

Dzieci dobierają się w pary. Rodzic podaje części ciała np:

  • pokaż swoją głowę, pokaż, gdzie współćwiczący ma barki, pokaż swoje policzki, pokaż głowę współćwiczącego, pokaż swoje kolana, pokaż gdzie współćwiczący ma nos, pokaż swoje uszy, pokaż gdzie współćwiczący ma brodę itp.

Berek „Czarodziej”

Dziecko wybrane prze zrodzica zostaje berkiem czarodziejem. Berek poprzez dotknięcie osoby uciekającej rzuca czar i ta osoba zastyga w bezruchu. Zabawa kończy się kiedy wszystkie dzieci zostaną zaczarowane. Powtarzamy zabawę 3 razy. Staramy się na berka wybrać osoby z dużymi nakładami energii.

Ćwiczenie oddechowe

Dzieci ustawiają się w rozsypce. w pozycji rozkrok obunóż wykonują wznos ramion w górę z wdechem i skłon tułowia w przód z wydechem. Powtarzamy 6 razy.

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content