Ptaki w gospodarstwie

16 kwietnia 2020

Dzień dobry Wszystkim, dzisiaj poznacie ptaki, które mieszkają w gospodarstwie

Kto ma nogi dwie, kto cztery – zabawa na czworakach

Rodzic: Kurka i kogut po dwie nogi mają i jak my biegają. (Dzieci swobodnie, biegają po sali)

Rodzic: Kto cztery nogi ma porusza się jak koń, krowa i koza. (Dzieci swobodnie, poruszają się na czworakach po sali) Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

Ptaki w gospodarstwie – ćwiczenia słownikowe – próby uogólniania pojęć.

Rodzic przygotowuje obrazki przedstawiające kury, gęsi, kaczki i wyjaśnia pojęcie „drób”.

Drób – zbiorcze określenie udomowionych ptaków hodowanych ze względu na mięso, jaja, pióro oraz w celach dekoracyjnych. Do drobiu zalicza się między innymi kury, gęsi, indyki, kaczki, gołębie i perliczki. Do drobiu w sensie kulinarnym zaliczane bywają też potrawy z dzikich ptaków. ) Dzieci nazywają zwierzęta i naśladują ich głosy .

Kaczka – zabawa ruchowa przy słowach rymowanki

Ścieżyną, drożyną idzie kaczka sama jedna nieboraczka gdyby jeszcze jedna szła nie byłaby para zła. Rodzic rozdaje dzieciom opaski – kaczki. Przy słowach: Ścieżyną, drożyną idzie kaczka sama jedna nieboraczka dzieci swobodnie, pojedynczo spacerują po sali.Przy słowach: gdyby jeszcze jedna szła nie byłaby para zła dzieci dobierają się w pary i spacerują po sali.

Gąski, gąski do domu – zabawa ruchowa

Rodzic wybiera dziecko, które pełni rolę wilka. Pozostałe dzieci, to gąski. Wpierw rodzic, a później wybrane dziecko pełni rolę gospodarza, który stoi w sporej odległości naprzeciwko wilka i rozpoczyna zabawę. Gąski stoją między gospodarzem a wilkiem.Gospodarz: Gąski, gąski do domu.Gąski chórem: Boimy się.Gospodarz: a czego?Wszystkie gąski razem: Wilka złego.Gospodarz: a gdzie on?Wszystkie gąski razem: Za górami, za lasami.Gospodarz: Co robi? Gąski: Ostrzy zęby pazurkami? Gospodarz:To szybko gąski do domu . Po tych słowach dzieci – gąski biegną do gospodarza, a zadaniem wilka jest złapanie jak największej liczby dzieci. Złapane dzieci odchodzą z gry, a zabawę powtarzamy do momentu wyłapania wszystkich dzieci – gąsek

Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zaśpiewać:

Zajęcia plastyczne:

Dzieci z pomocą rodzica mogą wykonać piękną, kolorową kurkę. Potrzebujemy : nożyczki, kredki i klej. Jak już zrobicie kurkę,pochwalcie się , a rodziców proszę o przesłanie zdjęć na mojego e-maila: beata.kusinska@interia.pl Powodzenia:)

http://2.bp.blogspot.com/-1OZm2p_xgZk/VPJUhbDX7rI/AAAAAAAAIxU/9ObaPwDmM44/s1600/414e59d4c3661948bd2c21beb965ce85.jpg

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content