Język angielski online „Zuchy” – lekcja 10

flaga Wielkiej Brytanii

8 maja 2020

Temat: „Days of the week” (Dni tygodnia)

  • piosenka „Spring”
  • nauka nazw dni tygodnia
  • piosenka „Days of the week”
  • wykonanie ćwiczeń: układanie w kolejności
  • propozycje zabaw

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „ZUCHY”! – Witajcie „Zuchy”!

1.Sing the song. (Zaśpiewaj piosenkę)

Spring

2. Learn the days of the week. (Naucz się dni tygodnia.)

3. Sing this song. (Zaśpiewaj tę piosenkę.)

3. Put the names of the days in the correct order. (Ułóż nazwy dni tygodnia w poprawnej kolejności.)

4. Propozycja zabawy: siadamy w kole np. z rodzicami i rodzeństwem, podajemy sobie piłkę i mówimy nazwy dni tygodnia. Ten, kto powie „Sunday” (niedziela), musi jak najszybciej obiec koło i wrócić na miejsce. Pozostałe osoby głośno liczą (w czasie zajęć koło jest dość duże i należy zdążyć zanim doliczymy do 7 – tyle ile jest dni tygodnia).

Jeżeli nie mamy możliwości zabawy w kole, można pobawić się w parach: jedna osoba mówi nazwy dni tygodnia np. „Monday, Tuesday, Wednesday” i robi pauzę, druga osoba musi kontynuować np. „Thursday, Friday” i robi pauzę, pierwsza osoba mówi dalej np. „Saturday” i druga osoba kończy „Sunday”. Pauzę mozna robić w dowolnym momencie – partner musi uważnie słuchać, żeby kontynuować zabawę.

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Inne artykuły z tej kategorii:

Zamki z piasku

Zamki z piasku

Postaraj się wykonać pracę plastyczną wzorując się na przedstawionym filmie: https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA Posłuchaj i naucz się piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY

czytaj dalej
Skip to content