Język angielski online „Starszacy” – lekcja 16

flaga Wielkiej Brytanii

29 maja 2020

Temat: „What can you hear? – story” (Co słyszysz? – opowiadanie) + lekcja cyfrowa „English Play Box”

  • piosenka: „I wake up”
  • wykonanie ćwiczeń: random wheel
  • poznanie nowego słowa: „blind’ – niewidomy
  • English Play Box 3: Rozdział 7 „Jedziemy w świat” Lekcja 3 – po zalogowaniu się, należy wybrać lekcje cyfrowe, Play Box 3, następnie rozdział 7 i lekcję 3 – przypomnienie piosenki „At the crossing”, dzieci dopasowują obrazki pasujące do sekwencji, opowiadanie „What can you hear?”, dzieci słuchają opowiadania i dopasowują postacie do środków transportu, którymi udały się do domu.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „STARSZACY”! – Witajcie „Starszacy”!

1. Sing this song. (Zaśpiewaj tę piosenkę.)

2. Spin the wheel and name the vehicle. If you know it, click ‚Eliminate”. If you don’t know the word, click „Resume”. (Zakręć kołem i nazwij pojazd. Jeśli znasz nazwę, kliknij „Eliminate”. Jesli nie znasz słowa, kliknij ‚Resume”)

3. Look at the boy. He can’t see. He is blind. (Spójrz na chłopca. On nie widzi. Jest niewidomy.)

niewidomy
BLIND

Watch an animated movie about being blind. Then close your eyes and listen carefully, like Toby. What can you hear? (Zobacz film animowany o byciu niewidomym. Potem zamknij oczy i słuchaj uważnie jak Toby. Co słyszysz?))

3. English Paly Box 3: Rozdział 7 „Jedziemy w świat” Lekcja 3 – przypomnienie piosenki „At the crossing”, dzieci dopasowują obrazki pasujące do sekwencji, opowiadanie „What can you hear?”, dzieci słuchają opowiadania i dopasowują postacie do środków transportu, którymi udały się do domu.

Have fun! Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.englishplaybox.pl, www.supersimple.com oraz www.dreameglish.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętaj o powtarzaniu poprzednich lekcji.

Inne artykuły z tej kategorii:

UWAGA!

UWAGA!

DRODZY RODZICE. SERDECZNIE ZAPRASZAM NA ZEBRANIE GRUPOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 3.09 (CZWARTEK) O GODZINIE 17:00 W SALI STARSZAKÓW. W ZEBRANIU MOŻE UCZESTNICZYĆ PO JEDNYM RODZICU (OPIEKUNIE) DO JEDNEGO DZIECKA. PODCZAS SPOTKANIA OBOWIĄZUJE MASECZKA ZASŁANIAJĄCA USTA...

czytaj dalej
Skip to content