Język angielski online „Pszczółki” – lekcja 4

flaga Wielkiej Brytanii

1 kwietnia 2020

Temat: ‚Can I have …?’ (Czy mogę prosić o…?)

  • słownictwo związane z jedzeniem
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, rozumienie ze słuchu
  • piosenka „Hokey Pokey” (TPR)

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BEES”! – „Witajcie „Pszczółki”!

1.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

3.Listen to the girl and give her the food she’s asking for. (Posłuchaj dziewczynki i daj jej jedzenie, o które prosi.)

Zadanie składa się z siedmiu kart. Na pierwszej karcie kliknij głośniczek i posłuchaj pytania. Myszką lub klawiaturą przenieś jedzenie do rąk dziewczynki. Przejdź do następnych kart klikając kolejno kółka na dolnym pasku lub strzałki (pod obrazkiem). Nagranie na kolejnych slajdach uruchomi sie automatycznie.

4. It’s time to do some exercise. Listen, sing and move. (Pora poćwiczyć. Słuchaj, śpiewaj i poruszaj się.)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji:

„Pszczółki” – lekcja 1

„Pszczółki” – lekcja 2

Pszczółki” – lekcja 3

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content