Język angielski online „Pszczółki” – lekcja 3

flaga Wielkiej Brytanii

30 marca 2020

Temat: ‚Are you hungry?’ (Czy jesteś głodny?)

  • przypomnienie słownictwa związanego z jedzeniem
  • wysłuchanie i zaśpiewanie piosenki ‚Are you hungry?’
  • wykonanie ćwiczeń: zapamiętywanie, układanie obrazków w kolejności.

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BEES”! – „Witajcie „Pszczółki”!

1.Look at the pictures, listen and repeat. (Spójrz na obrazki, posłuchaj i powtórz)

2. Do you remember the words? (Czy pamiętasz słowa?)

Practise. (Poćwicz)

3. Listen and sing. (Posłuchaj i zaśpiewaj)

4. Let’s check your memory now. (Sprawdźmy waszą pamięć.)

5. Now make your ‚I like…’dice. (Zrób kostę ‚Lubię…” – kostkę można wydrukować lub zrobić samemu.)

Bye! Bye!

Dodatkowe materiały:

Nowa wersja piosenki ‚Are you hungry?’ oraz wiele innych ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji:

„Pszczółki” – lekcja 1

„Pszczółki” – lekcja 2

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content