Język angielski online „Motylki” – lekcja 6

flaga Wielkiej Brytanii

20 kwietnia 2020

Temat: „Farm animals – sounds” (Zwierzęta na wsi – odgłosy)

  • przypomnienie piosenki ‚Hello, hello”
  • nazwy zwierząt mieszkających na wsi – memory
  • wykonanie ćwiczeń: rozpoznawanie odgłosów zwierząt
  • piosenka „Old MacDonald”

(Instrukcje zamieszczam również w języku polskim, ale proszę w miarę możliwości o przeczytanie dzieciom instrukcji w języku angielskim)


HELLO „BUTTERFLIES”! – „Witajcie „Motylki”!

1.Let’s sing a song. (Zaśpiewajmy piosenkę.)

2. Play memory. (Zagraj w memory)

3. What do you hear? (Co słyszysz?)

Po kliknięciu głośniczka na ogrodzeniu usłyszycie jakie zwierzątko należy tam zaporowadzić (paluszkiem lub myszką). Jeśli chcecie usłyszeć jak nazywa się to zwierzątko naciśnijcie głośniczek pod nim.

5. Sing a song. (Zaśpiewaj piosenkę)

Bye, bye!

Dodatkowe materiały:

Wiele ciekawych materiałów na stronie www.supersimple.com

Więcej gier i materiałów w zakładce Język angielski na naszej stronie.

Pamiętajcie o powtarzaniu poprzednich lekcji:

„Motylki” lekcja 1

„Motylki” – lekcja 2

Motylki” – lekcja 3

„Motylki” – lekcja 4

„Motylki” – lekcja 5

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content