Grupa dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Od 1982 roku prowadzimy grupę dla dzieci o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mogą korzystać z wielu zajęć dodatkowych oraz terapii wspomagających ich rozwój m.in. rehabilitacja ruchowa, terapia SI, dogoterapia, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem. WSZYSTKIE TERAPIE ORAZ ZAJĘCIA DLA DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH SĄ BEZPŁATNE!!!

Dzieci niepełnosprawne, które dzięki indywidualnemu podejściu kadry pedagogicznej, specjalistów oraz całego personelu otrzymują wsparcie i pomoc, aktywnie uczestniczą we wszystkich zajęciach, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie placówki oraz w środowisku lokalnym, mogą się w pełni rozwijać.
Pracujący w przedszkolu nauczyciele, specjaliści m.in. logopeda oraz współpracujący z przedszkolem pedagodzy, psycholodzy i rehabilitanci prowadzą terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi oraz w różnorodny sposób wspierają rodziców i udzielają fachowych porad w ramach szeroko pojętej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi, w tym także dziećmi niepełnosprawnymi dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.
W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy metod:

  • Pedagogika zabawy
  • Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Muzykoterapii
  • Relaksacyjnych
  • Dennisona
  • Klanza
  • Dobrego Startu