Głoska „Ł”, „ł”

20 kwietnia 2020

Głoska „ł” w nagłosie (łopata, łuk, łyżka), śródgłosie ( gałka, koło, pałka), wygłosie (karzeł, anioł, dół)

Zastanówcie się proszę, jakie słowa zaczynają się na głoskę „ł”? (ławka, łapa, łodyga). A które słowa mają głoskę „ł” w środku lub na końcu? Spróbujcie z pomocą osoby dorosłej podzielić te wyrazy na głoski a później na sylaby. Spróbuj zrobić to z wyrazem „łodyga”. Podziel go na głoski, potem na sylaby. Wyklaszcz sylaby w tym wyrazie. Ile ich jest? (3)

Czy głoska „ł” to samogłoska czy spółgłoska? (spółgłoska). Spółgłoski zawsze zaznaczamy w kolorze niebieskim.

Rodzice zademonstrujcie proszę, pisanie litery „ł”. Porównajcie litery pisane z drukowanymi.

  • pokaz pisania litery „ł”, „Ł” bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania
  • omówienie miejsca litery „ł”, „Ł” w liniaturze
  • ćwiczenie ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie
  • ćwiczenie w pisaniu litery „ł” małej i wielkiej palcem w powietrzu, na podłodze, na blacie stolika, na plecach kogoś z domowników
  • lepienie litery „ł” małej i wielkiej z plasteliny

Karta pracy cz 4 str 3

Inne artykuły z tej kategorii:

Skip to content